1195.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Įrašykite reikiamą ženklą (<,> arba =)

\frac{105}{15}-4-\frac{17}{4} 6-\frac{8}{4}-\frac{43}{7}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Panašūs vienanariai