2383.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Tiesės vidurio statmuo yra

Tiesė, kuri yra statmena atkarpai ir kerta jos vidurio tašką, yra vadinama atkarpos vidurio statmeniu. Pažiūrėkite į paveikslėlį.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Trinariai
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 26. Algebra: Panašūs daugianariai
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 35. Algebra:
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Ordinatės ašis
 42. Algebra: Dvinariai