3162.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Parinkite teisingą atsakymą.

Du trikampiai yra panašūs, jei visos vienos trikampio kraštinės yra proporcingos visoms kito trikampio kraštinėms?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  2. Algebra: Kombinatorika
  3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  6. Algebra: Aritmetinė progresija
  7. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  9. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  10. Chemija: Metalų cheminės savybės