1685.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą!

Kiek taškų yra III ketvirtyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos