1622.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Kiek raudonų taškų atitinka neneigiamus skaičius?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra:
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Funkcija
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra:
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra:
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Funkcija y = x²
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 33. Algebra: Trinariai
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Trinariai
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.