1622.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Kiek raudonų taškų atitinka neneigiamus skaičius?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu