1300.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Kiek šaknų turi duota lygtis? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R.
89=x+15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra:
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra:
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Funkcija y = x²
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Daugianariai
 29. Algebra: Koordinačių plokštuma
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Algebra:
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Kintamojo reikšmė
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Vienodi vienanariai
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas