514.3. Fizikos mokslas ir procesai

Parašykite teisingą atsakymą

Šienavimas yra fizikinis ar cheminis reiškinys?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 4. Algebra: Diskriminantas
 5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 9. Fizika: Judėjimo grafikas..
 10. Algebra: Moda
 11. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 12. Algebra: Diskriminantas
 13. Algebra: Moda
 14. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 15. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 16. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 17. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 18. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 19. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 20. Geometrija:
 21. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 22. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 23. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 24. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 25. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 26. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 27. Geometrija:
 28. Fizika:
 29. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 30. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 31. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 32. Fizika: Medžiagos būsenos
 33. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 34. Fizika: Garso savybės
 35. Algebra: Proporcijos, procentai
 36. Fizika:
 37. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 38. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 39. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 40. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 41. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 42. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.