514.3. Fizikos mokslas ir procesai

Parašykite teisingą atsakymą

Šienavimas yra fizikinis ar cheminis reiškinys?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.