514.3. Fizikos mokslas ir procesai

Parašykite teisingą atsakymą

Šienavimas yra fizikinis ar cheminis reiškinys?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 3. Geometrija:
 4. Algebra: Proporcijos, procentai
 5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 6. Fizika:
 7. Algebra: Diskriminantas
 8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 10. Algebra: Moda
 11. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 12. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 13. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 14. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 15. Fizika: Medžiagos būsenos
 16. Geometrija:
 17. Fizika: Garso savybės
 18. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 19. Fizika:
 20. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 21. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 22. Algebra: Diskriminantas
 23. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 24. Algebra: Moda
 25. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 26. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 27. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 28. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 29. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 30. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 31. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 32. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 33. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 34. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 35. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 36. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 37. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 38. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 39. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 40. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 41. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 42. Fizika: Judėjimo grafikas..