1582.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Pasirinkite atsakymą.

Du apskritimo spinduliai yra tas pats kaip vienas __________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Racionalieji skaičiai
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Racionalieji skaičiai
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Skaičių lygtys
 19. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Lygčių savybės
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Daugianariai
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra:
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė