1879.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx

Parašykite atsakymą.

Nustatykite, su kokia kintamojo a reikšme funkcinė priklausomybė 9x^2-y^2=y(3x+a) yra tiesiogiai proporcijga?
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Algebra: Trinariai
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 12. Algebra:
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra:
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 24. Algebra: Ordinatės ašis
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos