2365.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Kiekvienas trikampis turi:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Skirtingi vienanariai
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Funkcija
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Trinariai
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b