2365.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Kiekvienas trikampis turi:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Funkcija
 12. Algebra: Taško koordinatės
 13. Algebra:
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra:
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Dvinariai
 26. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Dvinariai
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Priešingi daugianariai
 37. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė