2365.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Kiekvienas trikampis turi:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Taško koordinatės
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Funkcija
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra:
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Priešingi daugianariai
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra:
 42. Algebra: Vienodi vienanariai