2365.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Kiekvienas trikampis turi:
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra:
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Funkcija y = x²
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra:
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 37. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 38. Algebra: Funkcija
 39. Algebra: Priešingi daugianariai
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė