1920.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai