1722.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Duota, kad ∠ABC = ∠DFE = 90°


Ar ∆ABC = ∆DFE, jei DF = AB ir BC = EF?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Geometrija:
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Vienanario koeficientas
 27. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Abcisės ašis
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai