3009.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu judėjimo greitis kinta, tada judėjimas yra ___________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Algebra: Parabolė
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.