3009.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu judėjimo greitis kinta, tada judėjimas yra ___________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Fizika:
  3. Chemija: 10. kl
  4. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  7. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis