3009.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu judėjimo greitis kinta, tada judėjimas yra ___________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Chemija:
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis