3009.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu judėjimo greitis kinta, tada judėjimas yra ___________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  7. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida