2075.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie vienanariai lygūs duotojam? 6a^2 x^5

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Lygčių savybės
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q