2646.3. Proporcijos, procentai

Užrašykite atsakymą.

Kiek procentų padidėja prekės kaina, jei prekybininkas perka už 48 centus, o parduoda už 60 centų?
%
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.