2646.3. Proporcijos, procentai

Užrašykite atsakymą.

Kiek procentų padidėja prekės kaina, jei prekybininkas perka už 48 centus, o parduoda už 60 centų?
%
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  8. Fizika: Masė ir tankis.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Fizika: