2646.3. Proporcijos, procentai

Užrašykite atsakymą.

Kiek procentų padidėja prekės kaina, jei prekybininkas perka už 48 centus, o parduoda už 60 centų?
%
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Fizika: Masė ir tankis.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga.