2646.3. Proporcijos, procentai

Užrašykite atsakymą.

Kiek procentų padidėja prekės kaina, jei prekybininkas perka už 48 centus, o parduoda už 60 centų?
%
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Masė ir tankis.
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.