2019.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2=k^2+20k+100 šaknį.
(∆- įrašo vieta) x=| ∆ |
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)