2019.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2=k^2+20k+100 šaknį.
(∆- įrašo vieta) x=| ∆ |
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Mediana
  6. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Fizika:
  10. Fizika: