2662.3. Kvadratinė šaknis

Suprastinkite reiškinį! \left(\sqrt{12}-3\sqrt{3}\right)^2

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Fizika: Medžiagos būsenos.
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Algebra:
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.