2662.3. Kvadratinė šaknis

Suprastinkite reiškinį! \left(\sqrt{12}-3\sqrt{3}\right)^2

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: Medžiagos būsenos.