2662.3. Kvadratinė šaknis

Suprastinkite reiškinį! \left(\sqrt{12}-3\sqrt{3}\right)^2

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra:
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Algebra: Racionali išraiška