2044.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Kuri lygtis yra pilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Ištraukite šaknį. x_{1;2}=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Fizika:
  3. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai