1303.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti a reikšmė: ax = 20 + a, kad lygties šaknis būtų -4?
a=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Algebra:
 4. Algebra:
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Kintamojo reikšmė
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Daugianariai
 36. Algebra:
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 40. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q