2156.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai: a=-\frac{1}{3};b=-\frac{8}{15};c=\frac{5}{10};d=\frac{7}{12};e=\frac{3}{4};f=\frac{5}{9};g=-\frac{3}{4};h=\frac{6}{10} . Surašykite juos mažėjančia tvarka, apskaičiuokite amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Mediana
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Algebra:
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  10. Algebra: Moda