2156.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai: a=-\frac{1}{3};b=-\frac{8}{15};c=\frac{5}{10};d=\frac{7}{12};e=\frac{3}{4};f=\frac{5}{9};g=-\frac{3}{4};h=\frac{6}{10} . Surašykite juos mažėjančia tvarka, apskaičiuokite amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra:
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Fizika: Šviesos spektras.
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais