1773.3. Funkcija

Įrašykite trūkstamą žodį.

Jei apibrėžimų ir reikšmių srities elementai yra skaičiai, tada funkcijos reikšmė priklauso nuo reikšmės.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Tapatybės