2571.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{3-x}{x+6}\le 0. Kuris skaičius tinka nelygybei ir yra jos sprendinio narys?

Ar nelygybė yra pastovi ar nepastovi?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  2. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  3. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  6. Fizika: Elektros sauga.
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Algebra: Geometrinė progresija
  10. Fizika: Energijos transformavimas.