2571.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{3-x}{x+6}\le 0. Kuris skaičius tinka nelygybei ir yra jos sprendinio narys?

Ar nelygybė yra pastovi ar nepastovi?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  3. Algebra: Kombinatorika
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Algebra: Koeficientas
  6. Algebra: Aritmetinė progresija
  7. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  8. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  9. Algebra: Tikimybės
  10. Chemija: