1848.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

8 jūrmylės atitinka 14,816 km. Koks yra jūrmylės ir kilometro proporcingumo koeficientas k? Koeficientas lygus kilometrų skaičiui sudarančiam 1 jūrmylę (suapvalinkite iki tūkstantųjų). 1 jūrmylė = ∎ km=k
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: