1848.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

8 jūrmylės atitinka 14,816 km. Koks yra jūrmylės ir kilometro proporcingumo koeficientas k? Koeficientas lygus kilometrų skaičiui sudarančiam 1 jūrmylę (suapvalinkite iki tūkstantųjų). 1 jūrmylė = ∎ km=k
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Algebra: Priešingi daugianariai