1848.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

8 jūrmylės atitinka 14,816 km. Koks yra jūrmylės ir kilometro proporcingumo koeficientas k? Koeficientas lygus kilometrų skaičiui sudarančiam 1 jūrmylę (suapvalinkite iki tūkstantųjų). 1 jūrmylė = ∎ km=k
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Tapatybės