1848.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

8 jūrmylės atitinka 14,816 km. Koks yra jūrmylės ir kilometro proporcingumo koeficientas k? Koeficientas lygus kilometrų skaičiui sudarančiam 1 jūrmylę (suapvalinkite iki tūkstantųjų). 1 jūrmylė = ∎ km=k
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė