2140.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra:
  8. Chemija:
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)