2140.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Garso sklidimas
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika:
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis