2140.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Mediana
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas