1804.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

(-15)/ 3*(-4)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: