1972.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Pasirinkite atsakymą.

Kuris variantas yra ekvivalentiškas su \left(\frac{1}{p}\right)^{-6}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Trinariai
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė