1972.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Pasirinkite atsakymą.

Kuris variantas yra ekvivalentiškas su \left(\frac{1}{p}\right)^{-6}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra:
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Algebra: Panašūs vienanariai