KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1972.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Pasirinkite atsakymą.

Kuris variantas yra ekvivalentiškas su \left(\frac{1}{p}\right)^{-6}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Trinariai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra:
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Daugianariai
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 20. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Algebra: Skirtingi vienanariai
 34. Algebra: Abcisės ašis
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.