241.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį 7\times 2\times 1\times 4\times 3a!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Racionalieji skaičiai
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Lygties sąvoka
 15. Algebra: Skaičių lygtys
 16. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 17. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Koordinačių plokštuma
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 38. Algebra: Raidė - kintamasis
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Raidė - kintamasis