241.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį 7\times 2\times 1\times 4\times 3a!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės