KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

241.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį 7\times 2\times 1\times 4\times 3a!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra:
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 11. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 12. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Racionalieji skaičiai
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Raidė - kintamasis
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Lygties sąvoka
 38. Algebra: Panašūs daugianariai
 39. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra:
 42. Algebra: Vienanariai