241.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį 7\times 2\times 1\times 4\times 3a!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra:
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Koordinačių plokštuma
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 16. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 17. Algebra:
 18. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Lygties sąvoka
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Panašūs daugianariai
 30. Algebra: Raidė - kintamasis
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 42. Algebra: Panašūs vienanariai