241.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį 7\times 2\times 1\times 4\times 3a!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra:
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.