KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1882.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Apskaičiuokite b, kai x ir y nežinomieji, o k = -0.8


Parašykite atsakymą.

y=-0,8x+∎
Apskaičiuokite trūkstamą lentelėje reikšmę.

∎→
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 20. Algebra: Skaičiaus modulis
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 32. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra:
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos