2359.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras

Pasirinkite atsakymą.

Laužtinė linija yra vadinama paprasta, jei _______________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra:
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Tapatybės
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Tiesinė funkcija
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra:
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Algebra:
 35. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 36. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Algebra: Skaičių lygtys.
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka