1653.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti y reikšmę, kad taškas A(9;y) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra:
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: