1653.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti y reikšmę, kad taškas A(9;y) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Algebra: Panašūs vienanariai