1653.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti y reikšmę, kad taškas A(9;y) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra:
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai