1653.3. Abcisės ašis

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokią reikia įrašyti y reikšmę, kad taškas A(9;y) būtų abscisių ašyje? ( Jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne U).
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra:
  5. Algebra: Funkcija
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka