2897.3. Informacijos perdavimo rūšys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Šiluminiu vadinama mechaninė sistema, kuri naudodama šilumą, periodinio ciklinio proceso metu atlieka darbą
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Transporto vystymasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  2. Fizika: Astronomijos samprata.
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Algebra: Ekvivalentiškumas
  5. Chemija:
  6. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  10. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.