2953.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra masė kūno, kuris veikiamas 90 N jėga įgauna 3m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.