2953.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra masė kūno, kuris veikiamas 90 N jėga įgauna 3m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis