2953.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra masė kūno, kuris veikiamas 90 N jėga įgauna 3m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  10. Algebra: Funkcija