2953.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia yra masė kūno, kuris veikiamas 90 N jėga įgauna 3m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Fizika: Masė ir tankis.
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)