2561.3. Kvadratinės nelygybės

Duota kvadratinė nelygybė -x^2+x+2 □ 0 ir grafikas.


Jei nelygybės sprendinys yra intervale (-1;2), koks ženklas turi būti vietoj □, kad nelygybė būtų teisinga?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 2. Algebra: Varjacinė eilutė
 3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 4. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 5. Algebra: Bendri elementai
 6. Algebra: Variacinė eilutė
 7. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 8. Algebra: Tikimybės
 9. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 10. Fizika: Žvaigždės.
 11. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 12. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 13. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 14. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 16. Algebra: Nelygybių sistemos
 17. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 18. Algebra: Geometrinė progresija
 19. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 20. Algebra: Kvadratinė funkcija
 21. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 22. Algebra: Lygčių grafikai
 23. Chemija: 10. kl
 24. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 25. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 26. Fizika: Energijos transformavimas.
 27. Algebra: Diferencijavimas
 28. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 29. Fizika: Darbas ir energija.
 30. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 31. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 32. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 33. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 34. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 35. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 36. Algebra: Geometrinė progresija
 37. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 38. Algebra: Koeficientas
 39. Chemija: Metalų cheminės savybės
 40. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 41. Algebra: Nelygybių sistemos
 42. Algebra: Diferencijavimas