838.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parašykite atsakymą.

Duoti du stačiojo trikampio kampai. Apskaičiuokite trečiąjį kampą.
41° ir 49°
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės