838.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parašykite atsakymą.

Duoti du stačiojo trikampio kampai. Apskaičiuokite trečiąjį kampą.
41° ir 49°
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės