1194.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Įrašykite reikiamą ženklą (<,> arba =)

\frac{17}{9}-\frac{32}{8} \frac{19}{6}-\frac{15}{3}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Funkcija
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Algebra: Taško koordinatės
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Kintamojo reikšmė
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Raidė - kintamasis
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra:
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma