565.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 6x koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  4. Algebra: Vienanario koeficientas
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka