565.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 6x koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Panašūs daugianariai
  5. Algebra: Procentai ir proporcijos
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Funkcija y = x²