565.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 6x koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kintamojo reikšmė
 2. Algebra:
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra:
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Geometrija:
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Skirtingi vienanariai
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos