2221.3. Veiksmai su trupmenom

Parašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas dauginamaisiais taip, kad būtų galima dauginti skaitiklį ir vardiklį bendru daugikliu. Kokia šios trupmenos daugiklio reikšmė? \frac{31\times 13\times 2}{17\times 3\times 31}

Raskite bendrus daugiklius ir suprastinkite trupmenas \frac{56}{160}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  2. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  3. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  4. Chemija:
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Lygčių grafikai
  7. Fizika: Saulės sistema
  8. Chemija:
  9. Fizika: Transporto vystymasis
  10. Algebra: Kombinatorika