2161.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {5; 3; 5; 35; 8; 5; 4; 3; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.