2161.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {5; 3; 5; 35; 8; 5; 4; 3; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Fizika:
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida