2161.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {5; 3; 5; 35; 8; 5; 4; 3; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika:
  7. Fizika:
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida