2161.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {5; 3; 5; 35; 8; 5; 4; 3; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Moda