2161.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {5; 3; 5; 35; 8; 5; 4; 3; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  4. Fizika:
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Garso sklidimas.