1609.3. Koordinačių plokštuma

Parašykite atsakymą.

Į kiek ketvirčių koordinačių plokštumą dalina funkcijos y=\frac{8}{x} grafikas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Kintamojo reikšmė
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 18. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra:
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra: Trinariai
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Funkcija
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 41. Algebra: Raidė - kintamasis
 42. Algebra: Lygčių savybės