1609.3. Koordinačių plokštuma

Parašykite atsakymą.

Į kiek ketvirčių koordinačių plokštumą dalina funkcijos y=\frac{8}{x} grafikas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis