1734.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės


V ir III yra .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Priešingi daugianariai
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 19. Algebra: Trinariai
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra:
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 42. Algebra: