446.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri medžiaga ar mišinys čia netinka?

Kaip vadinama kitų nurodytų medžiagų grupė?

medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra:
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis