2052.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-6x+5=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Fizika: Slėgis.