2403.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą,

Apskaičiuokite nelygybę intervalų metodu (1-5x)(5-x)≤0
Kiek intervalų gaunama skaičiuojant šią nelygybę?
Koks ženklas yra nelygybės I intervale (žiūrint iš kairės)? Atsakyme parašykite + arba -
Kiek tiesių yra ant ašies III intervale?
Koks nelygybės ženklas II intervale?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Fizika: Darbas ir energija.
  4. Algebra: Tikimybės
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  7. Fizika: Darbas ir energija.
  8. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  9. Chemija:
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.