2403.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą,

Apskaičiuokite nelygybę intervalų metodu (1-5x)(5-x)≤0
Kiek intervalų gaunama skaičiuojant šią nelygybę?
Koks ženklas yra nelygybės I intervale (žiūrint iš kairės)? Atsakyme parašykite + arba -
Kiek tiesių yra ant ašies III intervale?
Koks nelygybės ženklas II intervale?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Elektros sauga.
  3. Fizika: Transporto vystymasis
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  7. Fizika: Darbas ir energija.
  8. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  9. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  10. Algebra: Tikimybės