2403.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą,

Apskaičiuokite nelygybę intervalų metodu (1-5x)(5-x)≤0
Kiek intervalų gaunama skaičiuojant šią nelygybę?
Koks ženklas yra nelygybės I intervale (žiūrint iš kairės)? Atsakyme parašykite + arba -
Kiek tiesių yra ant ašies III intervale?
Koks nelygybės ženklas II intervale?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  2. Algebra: Koeficientas
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Algebra: Aritmetinė progresija
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  7. Algebra: Kombinatorika
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Algebra: Koeficientas
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės