1896.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y=kx+b. Nustatykite koeficientą b, kai funkcijos grafiko k=-2.


Parašykite atsakymą.

b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija