1896.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y=kx+b. Nustatykite koeficientą b, kai funkcijos grafiko k=-2.


Parašykite atsakymą.

b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Algebra: Trinariai
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės