1807.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

6^2+(-3)^2-4^2=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai