1807.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

6^2+(-3)^2-4^2=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: Lygties sąvoka