KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1788.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Pasirinkite atsakymą.

Kuri formulė tinka funkcijai duotai lentelėje?

Parašykite lentelėje trūkstamą skaičių.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs daugianariai
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Priešingi daugianariai
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 32. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: