1788.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Pasirinkite atsakymą.

Kuri formulė tinka funkcijai duotai lentelėje?

Parašykite lentelėje trūkstamą skaičių.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 15. Algebra: Skirtingi vienanariai
 16. Algebra: Panašūs daugianariai
 17. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Kintamojo reikšmė
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 24. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Algebra: Ordinatės ašis
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 34. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Algebra: Skaičiaus modulis
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra:
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.