859.3. Trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Duota trupmena \frac{x-2}{x-5}. Kokia x reikšmė, kai trupmena lygi nuliui?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.