859.3. Trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Duota trupmena \frac{x-2}{x-5}. Kokia x reikšmė, kai trupmena lygi nuliui?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Fizika: Garso pasekmės.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Funkcija
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Fizika: Medžiagos būsenos