256.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks junginio NO sisteminis pavadinimas?
II
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys