256.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks junginio NO sisteminis pavadinimas?
II
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.