256.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks junginio NO sisteminis pavadinimas?
II
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Fizika:
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai