256.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks junginio NO sisteminis pavadinimas?
II
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Parabolė
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių