1000.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Suprastinkite trupmeną.
\frac{81x+27}{18+45x}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.