2091.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais 6x^2-24x-462 .
6(x+7)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Chemija:
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Parabolė