2091.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais 6x^2-24x-462 .
6(x+7)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Chemija:
  8. Fizika:
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.